+90 (212) 481 02 91 | hasan_keskin@hsnbilisim.com

Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu Gereksinimleri

Diğer Uygulamalar

Nebim V3 ile Kişisel Verilerin Korunması (KVK) kanunu gereksinimlerini yerine getirin.

Nebim V3 ERP içerisindeki her alan müşteri bazında farklı kullanılabildiği için firma özelinde müşteri kartlarında hangi alanların kişisel veri olarak kullanıldığı tanımlanabilir.

Nebim V3 ERP ve Nebim V3 POS uygulamalarında yeni müşteri kartı tanımlaması yapılırken veya var olan bir müşteri kartından kişisel veri olarak tanımlanmış alanlardan herhangi bir tanesi değiştirilmek istendiğinde ilgili müşteriden onay istenir.

İlgili müşteri onay verdiği durumda kişisel veri alanları tanımla programı yardımı ile tanımlanmış olan tüm alanlar aktif edilerek veri girişine müsade edilirken, müşteri onay vermediği durumda bu alanlar pasif edilir.

Varolan bir perakende müşteri kartı çağrıldığında, perakende müşteri daha önce onay vermedi ve müşterinin kişisel veri alanlarından en az bir tanesi veri tabanında kayıtlı ise bu durumda ilgili müşteri kartında onayı olmadığına dair uyarı mesajı verilerek onay istenir.

İlgili onayın hangi yolla alınacağının belirlenebilmesi amacı ile "Onay Seçenekleri"nden Nebim V3 ERP’nin desteklediği SMS, Matbu Form ve Yazıcı çıktısı seçenekleri seçilebilir.

SMS ile anlık onay ya da basılı matbu formu bulunan ve sadece form numarası girecek olan firmalarda, yazıcı çıktısı ise düz kağıda sadece form numarası ve form içeriği bastırılacağı durumlarda kullanabilir.

Müşteri onay verdikten sonra ilgili onay için ikinci bir form onay durumu bulunur. Bu onay ile basılmış olan ve imzalanan formlar merkeze/arşiv firmasına geldiğinde son bir kontrolden geçirilerek, eğer bir sorun yok ise onaylanır. Formlarda sorun var ise ilgili onay iptal edilir. Onay iptal edildi ise ilgili müşteri tekrar geldiğinde ilgili müşterinin onayının iptal edildiğine dair uyarı verilip müşteriden tekrar onay alınması sağlanır.