+90 (212) 481 02 91 | hasan_keskin@hsnbilisim.com

Mağaza için Mobil Arka Ofis Uygulamaları

Diğer Uygulamalar

Gelen ürünü onaylama, merkeze iade, diğer mağazaya sevkiyat, online ve offline sayım, tek etiket dökümü ve ürün sorgulama gibi mağaza arka ofis işlemlerini, mobil store uygulamaları ile Android cihazlar üzerinden hızlı ve kontrollü bir şekilde yapın.

Nebim V3 Mağaza için Mobil Arka Ofis Uygulamaları


Gelen Ürünü Onaylama

Mobil cihazlar üzerinden kullanıcıların, onaylaması gereken irsaliyelerin görüntülenmesi, yarım kalan onaylama işlemlerine devam edilebilmesi, irsaliye numaralarının barkod olarak okutulabilmesi ve birden çok irsaliyenin tek seferde onaylanabilmesini sağlayabilirsiniz. Ürün barkodu okutularak veya ürün arama ile mal kabul yapılabilmesi, okutulan ürün bilgilerinin ve fiş içerisindeki toplam adedinin detaylı görüntülenebilmesi işlemlerini yapabilirsiniz. Seri numaralı ve miktarlı giriş yapılabilmesi, eksik / fazla adetlerin görüntülenerek iade irsaliyesi veya eksik ürün siparişi oluşturulması işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Merkeze İade

Merkezden gelen ürün talep siparişlerinin sevk edilebilmesi, merkezden talep olmaksızın merkeze iade irsaliyesi düzenlenebilmesi ve irsaliye başlık bilgilerinin düzenlenebilmesini sağlayabilirsiniz. Stok işlem tiplerinin girilebilmesi, kâğıt veya e-irsaliye düzenlenebilmesi, oluşturulan irsaliyenin çıktısının mobil cihaz ile eşleştirilmiş yazıcıdan dökülebilmesi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Diğer Mağazaya Sevk

Mağazadan gelen ürün talep siparişlerinin sevk edilebilmesi, mağazaya talep olmaksızın irsaliye düzenlenebilmesi ve irsaliye başlık bilgilerinin düzenlenebilmesini sağlayabilirsiniz. Stok işlem tiplerinin girilebilmesi, kâğıt veya e-irsaliye düzenlenebilmesi, oluşturulan irsaliyenin çıktısının mobil cihaz ile eşleştirilmiş yazıcıdan dökülebilmesi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Sayım (Online-Offline)

Online / Offline olarak sayım yapılabilir, offline sayım için ürün dosyasının merkezden alınabilmesi, offline sayım sonucu oluşan sayım dosyalarının merkeze gönderilebilmesini sağlayabilirsiniz. Fiş başlık bilgilerinin düzenlenebilmesi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Tek Etiket Dökümü

Online / Offline olarak etiket dökebilir, mağaza için belirlenen farklı etiket tiplerinin kullanılabilmesini sağlayabilirsiniz. Farklı mobil etiket yazıcılar ile çalışabilir, okutulan ürünün indirim ve diğer bilgilerinin görüntülenebilmesi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Ürün Sorgulama

Ürünlerin, ürün kodu seçilerek, barkod okutularak veya belirlenen kategori alanlarına göre aranabilmesini ve seçilen ürünün detaylı bilgisinin görüntülenebilmesini sağlayabilirsiniz. Mağazanın ve diğer mağazaların envanterlerinin görüntülenebilmesi, diğer mağazalarda ürün talep siparişlerinin oluşturulabilmesi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.