+90 (212) 481 02 91 | hasan_keskin@hsnbilisim.com

Maliyet Muhasebesi

Üretim gerçekleşen maliyetlerinizi muhasebeye entegre ederek, gerçek maliyetlerinizi ve karlılığınızı mali tablolarınıza otomatik olarak yansıtın.

Ürün ve ham madde muhasebe bağlantı hesaplarını tanımlayabilirsiniz. Ürün, ham madde ve fason madde tipleri için entegrasyon hesaplarını tanımlayabilirsiniz. Alım satım hesaplarınızı tanımlayabilirsiniz.

Üretim maliyet muhasebesi entegrasyonlarını yapabilirsiniz. Dönem sonu maliyet muhasebesi fişlerini otomatik olarak entegre edebilirsiniz.

Hesaplanan maliyetlerle satılan malın maliyeti hesaplanması ve muhasebeleşmesini otomatik olarak yapabilirsiniz. Malzeme ve ürün maliyetlerini ve satılan malın maliyetini hesaplayabilirsiniz. Satılan malın muhasebeye entegrasyonunu yapabilirsiniz.