+90 (212) 481 02 91 | hasan_keskin@hsnbilisim.com

Sabit Kıymetler

Sabit kıymetlerinizi, barkod, fotoğraf, sigorta, alış, satış bilgileri, personel zimmetleme detayında takip edin. Amortisman hesaplamalarınızı VUK ve TMS16'ya göre ayrı ayrı yapın.

Sabit kıymetlerinizi, barkod, fotoğraf, sigorta, alış, satış bilgileri, personel zimmetleme detayında takip edin. Amortisman hesaplamalarınızı VUK ve TMS16'ya göre ayrı ayrı yapın.

Tüm sabit kıymetlerinizi istediğiniz sayıda açabileceğiniz özellikler ile gruplandırarak raporlayabilirsiniz. Sabit kıymetler için barkod oluşturabilir ve fotoğraflar kaydedebilirsiniz. Bu sayede sabit kıymetin zaman içerisindeki durumunu fotoğraflarla da takip edebilirsiniz. Maddi, gayri maddi, finansal, bina/arsa gibi farklı sabit kıymet tipleri tanımlayabilirsiniz. Sabit kıymet sigorta bilgilerini, sigortacı firma, sigorta tipi, sigorta süresi, poliçe numarası ve kapsamı gibi detaylarla izleyebilirsiniz. Sabit kıymet giderlerini takip edebilir, gider faturası ile eşleştirerek, giderin yeniden değerlemeye tabi olup olmadığını seçebilirsiniz. Sabit kıymetleri personele zimmetleyebilirsiniz.

Bu sayede üzerine sabit kıymet zimmetli olan personelin programda işten çıkış işleminin gerçekleştirilmemesini sağlayabilirsiniz. Yeniden değerlendirme ve amortisman hesaplamalarını VUK ve TM16'ya göre ayrı ayrı yapabilirsiniz.