+90 (212) 481 02 91 | hasan_keskin@hsnbilisim.com

Veri Ambarı

Nebim V3 ERP'deki verilerinizi çok boyutlu sorgular ve hızlı analizler yaparak, kullanıcılarınızın istediği formatta kendi raporlarını kümülatif bilgiden en alt detay bilgiye inerek hazırlayabilmelerini sağlayın.

Veri Ambarı, ERP' deki verilerin kolaylıkla raporlanması ve analizi amaçlı sorgulamalar için optimize edilmiş, ERP 'nin operasyonel veri tabanından farklı şekilde tasarlanmış bir veri tabanı ve analiz küplerini içerir.

Veri Ambarı'nın kullanılmasını kolaylaştıran ve veriler üzerinde çok boyutlu sorgular yapmanızı sağlayan, V3, Borçlar ve Alacaklar, Maliyet Merkezleri, İnsan Kaynakları, Ödemeler, Muhasebe ve Taksitli Satış küpleri bulunmaktadır.

Veri Ambarı Tarayıcı’sında bulunan Perspektif özelliği sayesinde, değerlerin ve boyutların bulunduğu alanı, kendinizi ilgilendiren verileri analiz edecek şekilde dizayn edebilirsiniz. Ör: Satış, envanter değerleri, lokasyon, ürün, tarih boyutları gibi. Raporlarda satıra ve sütuna eklenen alanların filtrelenip filtrelenmediğini anlayabilirsiniz. Hazırladığınız rapordaki filtrelerin detayını görebilirsiniz. Raporun herhangi bir hücresine çift tıklayarak, o hücrenin satır ve sütun değerlerine odaklanabilirsiniz.

Oluşturduğunuz perspektif menülerine yeni değerler ekleyebilirsiniz. Değerler ve boyutların menüdeki yerlerini değiştirebilir, menüyü istediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz. Veri Ambarı tarayıcısına eklenen önceki ve sonraki butonları ile, adım adım yapılan işlemleri ileri ve geri alabilirsiniz.

ERP'deki operasyonel veri tabanının performansını etkilemeden, iş operasyonlarınızı yavaşlatmadan raporlama yapılabililirsiniz. Veri Ambarı'na, Reporting Services, Excel gibi birçok farklı raporlama aracı ve platform tarafından erişim sağlayabilirsiniz.

Türkçe dışında farklı iki dil desteği ile, ürün, ürün açıklaması, ürün özellikleri ve hiyerarşileri, perakende müşteri, toptan müşteri, tedarikçi ve mağaza özellikleri bazında raporlar hazırlayabilirsiniz.

Delta güncelleme ile, Veri Ambarı'na sadece bir önceki güncellemeden bu yana ERP'de değişen kayıtların istenildiği zaman aktarılması sağlanmaktadır. Örneğin; firmanızın geçmişe dönük üç yıl verisi var ise ve sadece son beş ay için veri değişiklikleri yapılıyor ise, Delta Güncelleme sayesinde sadece son beş ay değişen verilerin aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede, küpleme süresini de kısaltma olanağını elde etmiş olursunuz.

Veri Ambarı'na Erişim: Veri Ambarı'ndan Nebim V3 ERP içerisinden Veri Ambarı Tarayıcısı ve Microsoft Excel Pivot Tablo Alan Listesi olmak üzere iki farklı şekilde sorgulama yapabilirsiniz.

Tut, sürükle ve bırak yöntemi ile çok hızlı bir şekilde istediğiniz formatta rapor hazırlayabilir, hazırlanan raporları daha sonra görüntülemek üzere kayıt edebilirsiniz.

V3 Genel Analizler

Veri ambarı içerisinde bulunan boyutlar ve değerler ile, alınan - verilen siparişler, ciro hedefleri, stok seviyesi bilgileri, envanter, mağaza alan/kira, mağaza ziyaretçi bilgileri, fatura, indirim, iskonto vb. birçok KPI ve boyut kullanarak detaylı analizler yapabilirsiniz.

Ürün, lokasyon, müşteri, tedarikçi, tarih vb. bazında Hiyerarşik yapılarda sorgulamalar yapabilirsiniz. Örneğin; Şirket-Bölge-Ofis-Mağaza-Depo

Fatura analizi ve iade analizi ölçütleri ile, ortalama fatura tutarı, fatura sayısı, fatura satır sayısı, model sayısı, sepet derinliği analizleri yapabilir, yapılan satışlara göre iade oranlarını analiz edebilirsiniz. Anında indirim, para puan, indirim çeki, ödeme şekilleri, indirim gibi farklı kampanya yöntemlerine göre mağaza, ürün vb. bazında istediğiniz detayda analizler yapabilirsiniz. Alınan ve verilen sipariş ölçütleri ile, sipariş miktarı, sevk miktarı ve kalan miktar değerleri sayesinde sipariş takibi yapabilirsiniz.

Veri Ambarı'nda yapılan hesaplamalar sayesinde,

Nebim V3'ün operasyonel sisteminde olmayan değerleri de raporlarınızda ve analizlerinizde kullanabilirsiniz. Bunlara örnek olarak; GMROI (Gross Margin Return on Inventory-ürün Karlılığı), GMROF (Gross Margin Return on Footage-metrekare verimliliği), GMROL (Gross Margin Return on Labour-personel verimliliği) ve Markup'ı verebiliriz.

Mağaza metrekare bilgilerini görebilir, satış alanı tarihçesine ve metrekare başına düşen ciroya göre analiz yapabilirsiniz. Mağazalarınıza giriş yapan müşteri sayılarını, giriş yapan müşteri sayılarının alışveriş yapma yüzdelerini, müşterilerin haftanın hangi günlerinde veya saatlerde daha çok alışveriş yapıldığını analiz edebilirsiniz. Mağazalarınızın veya depolarınızın dönem başı stok, ortalama envanter ve güncel envanter miktar ve tutarlarını görebilirsiniz. Aynı zamanda gün bazında envanter analizi yapabilirsiniz. Tarihten bağımsız olarak hesaplanan, rezervasyon, sevk emri ve ürün paketlemedeki miktarların düşülmüş hali olarak hesaplanan kullanılabilir envanter ile son durum stok bilgisini çok daha hızlı analiz edebilirsiniz.

Muhasebe Analizleri

Müşterilerinizin borç, alacak, toplam alacak, toplam borçlarını takip edebilirsiniz. Hesap planı ve kırılımları bazında muhasebe fiş kayıt detayları, maliyet merkezi detayları ve işlem tiplerine göre ayırım seçenekleri ile detaylı analizler yapabilirsiniz.

Maliyet Merkezi Analizleri

Maliyet merkezi dağıtım hiyerarşisine göre, satış tutarı, satış miktarı, satılan malın maliyeti ile maliyet tutarlarını görebilirsiniz. Aynı zamanda, masraf dönemlerine göre maliyet merkezi hiyerarşisi bazında masraf dağılımlarını görebilir, muhasebe hesap planına göre analiz yapabilirsiniz.

Borç ve Alacak Analizleri

Perakende müşteri, toptan müşteri, personel veya tedarikçi bazında borç, alacak ve bakiye analizleri yapabilirsiniz.

Taksitli Perakende Satış Analizleri

Müşterilerinizin yapmış olduğu taksitli alışverişlere istinaden yaptıkları ödemeler ve kalan borçların hangi aylarda ödeneceği ile ilgili bilgileri detaylı analiz edebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Analizleri

Çalışanlarınızın kıdem yılı, cinsiyet dağılımı, yaş seviyeleri, eğitim seviyeleri bazında analiz yapabilirsiniz.

Ödeme Analizleri

Mağazalarınızda yapılan ödemeleri, değişik hiyerarşik yapılara göre gruplandırarak analiz yapabilirsiniz.

Örneğin; Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, Banka Adı ->Kredi Kartı Tipi->Taksit Sayısı hiyerarşisi bazında, banka aracılığı ile yapılan ödemelerde, Banka Adı->Banka Şubesi Adı->Banka Hesap Tipi Açıklaması->Banka Hesap Adı hiyerarşisi, hediye kartı ile yapılan ödemelerde ise hediye kartı açıklamasına göre analiz yapabilirsiniz.