+90 (212) 481 02 91 | hasan_keskin@hsnbilisim.com

Yeni Nesil ÖKC Entegrasyon Yöntemleri

Diğer Uygulamalar

Nebim V3 POS'larınızı YN ÖKC'leriniz ile entegre ederek mevzuata uygun şekilde çalışın.

Nebim V3 POS ve Yeni Nesil ÖKC Entegrasyonunu Keşfedin

 • YN ÖKC Mevzuatı Hakkında Önemli Duyuru (Mart 2018)
 • Neden Nebim V3 POS’u YN ÖKC ile Entegre Etmelisiniz?
 • Nebim V3 POS’tan Satış ve YN ÖKC’den Mali Onaylı Fiş Basımı
 • Nebim V3 POS’tan Matbu Fatura ve YN ÖKC’den Bilgi Fişi Basımı
 • Nebim V3 POS’tan e-Fatura / e-Arşiv Fatura ve YN ÖKC’den Bilgi Fişi Basımı
 • Nebim V3 POS’tan Alınan Sipariş veya Ürün Ayırma İşlemlerinde Alınan Avans için YN ÖKC’den Avans Bilgi Fişi Basımı
 • Nebim V3 POS’tan Taksitli Satışlardan Doğan Taksit Ödemelerinde YN ÖKC’den Cari Hesap Bilgi Fişi Basımı
 • Nebim V3 POS ile Bağlantılı Çalışan YN ÖKC Modelleri

YN ÖKC Mevzuatı Hakkında Önemli Duyuru (Mart 2018)

Gelir İdaresi Başkanlığı, 6.3.2018'de "Perakende Mal Ve Hizmet Satışlarında Kullanılan Satış Uygulama Yazılımları, Sipariş ve Harici Sistemlerin Ödeme Kaydedici Cihazlarla Bağlantılı Olarak Kullanılması Zorunluluğu Hakkında Duyuru" başlıklı bir duyuru yayınladı. GİB’in https://ynokc.gib.gov.tr/ sitesindeki “YN ÖKC Uygulamasına İlişkin Duyurular” bölümünden de ulaşabileceğiniz duyurunun metni aşağıdadır:

"PERAKENDE MAL VE HİZMET SATIŞLARINDA KULLANILAN SATIŞ UYGULAMA YAZILIMLARI, SİPARİŞ VE HARİCİ SİSTEMLERİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARLA BAĞLANTILI OLARAK KULLANILMASI ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere; 30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Harici donanım ve yazılımların ÖKC’lerle bağlantılı çalışma esasları” başlıklı 8 inci maddesine göre; perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygulama yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımların (sipariş alma işlemlerinde kullanılan mobil el terminalleri ile sipariş bilgilerini gösteren ve mali geçerliği olmayan fiş veya belgeler üreten cihazlar dahil) eski nesil ve yeni nesil ÖKC’lerle 1/4/2018 tarihinden itibaren bağlantılı şekilde ( satış uygulama yazılımları veya harici donanımlar kullanılarak gerçekleştirilen her bir satış veya sipariş işleminin ÖKC’de mali değeri olan fişe dönüşmesini temin edecek şekilde) kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu zorunluluğun yerine getirilmesi için, perakende mal ve hizmet satışlarında harici satış yazılım veya donanımlarını kullanan mükelleflerin bu yazılım ve donanım sistemlerinin ÖKC’lerle bağlantılı bir şekilde çalışmasını temin etmek için ilgili yazılım ve ÖKC firmalarını yetkili servislerine başvurması ve gerekli entegrasyon süreçlerinin ÖKC yetkili servisleri tarafından 1/4/2018 tarihinden önce gerçekleştirmiş olması gerekmektedir."

YN ÖKC’ler ile ilgili daha fazla detay için, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı, 483 sıra no’lu Vergi Usul Genel Tebliği’nin güncel halinin yer aldığı YN ÖKC mevzuatı sayfasını ziyaret edin

Neden Nebim V3 POS’u YN ÖKC ile Entegre Etmelisiniz?

Eğer YN ÖKC kullanıyorsanız, 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtildiği şekilde, satış ve siparişlerinizin YN ÖKC’de mali değeri olan fişe dönüşmesini sağlamanız gerekmektedir.

Nebim V3 POS, entegre olduğu YN ÖKC modelleri ile, mevzuata uygun olarak GMP-3 protokolünü kullanarak, kablo üzerinden bağlantılı olarak çalıştırılabilir. Bu entegrasyon, mevzuat uyumluluğunun yanı sıra başka faydalar da sağlamaktadır.

 • YN ÖKC mevzuatı ile uyumlu çalışın:
  • YN ÖKC’lerinizi Nebim V3 POS ile GMP-3 protokolünü kullanarak, kablo üzerinden bağlantılı olarak çalıştırın,
  • YN ÖKC Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzunda belirtilen bilgi fişlerini YN ÖKC’lerden düzenleyebilmek için; müşteri bilgilerini, sipariş, avans ve fatura bilgilerini ve taksitli perakende satış yapan firmalarda ödenen taksitlere istinaden oluşturulan cari hesap ekstre numaralarını Nebim V3 POS’lardan YN ÖKC’lere gönderin,
  • YN ÖKC’lerde basılan fişlerin bilgilerini Nebim V3 POS’lara geri alın.
 • Kasiyer hatalarını engelleyin: Ödeme esnasında kasiyerlerinizin Nebim V3 POS programı üzerinde doğru kredi kartını, kredi kartı taksit sayısını ve puanları seçmelerini sağlayarak kasiyer hatalarının önüne geçin.
 • Bankalarla POS gelirleri mutabakatı yapın: Bankalar ile POS gelirleri mutabakatlarının, Nebim V3 POS ile entegre çalışan YN ÖKC’lerden alınan verilere dayanarak, hatasız yapılmasını sağlayın.
 • İster fiş, ister fatura ile çalışın:
  • İsterseniz Nebim V3 POS programında satış yaparken YN ÖKC’den “banka slibini de ihtiva eden bütünleşik YN ÖKC satış fişi” basın,
  • İsterseniz Nebim V3 POS programında (matbu veya elektronik) fatura düzenleyin ve YN ÖKC’den mevzuatın gerektirdiği “bilgi fişini” basın.
 • Fonksiyonel olarak en zengin POS programını kullanın: YN ÖKC kullanmaya geçerken Nebim V3’ün tüm kampanya ve CRM yeteneklerinden faydalanmaya devam edin.

Nebim V3 POS’tan Satış ve YN ÖKC’den Mali Onaylı Fiş Basımı

 • Kasiyer; ürün okutma, müşteri seçme, fiyatlandırma, kampanya uygulama gibi satış işlemlerini Nebim V3 POS programını kullanarak, YN ÖKC ile bağlantılı şekilde yapar.
 • YN ÖKC'den, mali onaylı fiş ve ödeme kredi kartı ile yapıldıysa kredi kartı slipini de içeren “bütünleşik fiş” basılır.
 • YN ÖKC fiş bilgileri Nebim V3 POS'a aktarılır (ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, doküman tarihi, doküman numarası ve ödeme şekli).
 • Daha sonra merkezde, Nebim V3 POS ile entegre YN ÖKC’lerden alınan bu veriye dayanarak, bankalar ile POS gelirleri mutabakatları hatasız yapılabilir.

Nebim V3 POS’tan Matbu Fatura ve YN ÖKC’den Bilgi Fişi Basımı

 • Kasiyer; ürün okutma, müşteri seçme, fiyatlandırma, kampanya uygulama gibi satış işlemlerini Nebim V3 POS programını kullanarak, YN ÖKC ile bağlantılı şekilde yapar.
 • YN ÖKC'den matbu fatura bilgi fişi basılır.
 • YN ÖKC bilgi fişi bilgileri Nebim V3 POS'a aktarılır (ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, doküman tarihi, doküman numarası ve ödeme şekli).
 • Aktarılan bilgilerle Nebim V3 POS’tan matbu forma fatura dökümü yapılır ve YN ÖKC’den basılan bilgi fişiyle birlikte müşteriye teslim edilir.
 • Daha sonra merkezde, Nebim V3 POS ile entegre YN ÖKC’lerden alınan bu veriye dayanarak, bankalar ile POS gelirleri mutabakatları hatasız yapılabilir.

Nebim V3 POS’tan e-Fatura / e-Arşiv Fatura ve YN ÖKC’den Bilgi Fişi Basımı

e-Fatura ve/veya e-Arşiv fatura uygulamalarına tabi iseniz, mağazalarınızda Nebim V3 POS programını kullanarak YN ÖKC ile bağlantılı şekilde e-Fatura ve/veya e-Arşiv faturası düzenleyebilir ve YN ÖKC’den mevzuatın gerektirdiği bilgi fişini basabilirsiniz.

 • Kasiyer; ürün okutma, müşteri seçme, fiyatlandırma, kampanya uygulama gibi satış işlemlerini Nebim V3 POS programını kullanarak, YN ÖKC ile bağlantılı şekilde yapar.
 • YN ÖKC'den ürün detaylı bilgi fişi basılır.
 • YN ÖKC bilgi fişi bilgileri Nebim V3 POS'a aktarılır (ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, doküman tarihi, doküman numarası ve ödeme şekli).
 • Nebim V3 POS'tan özel entegratöre e-Arşiv fatura bilgileri gönderilir.
 • Özel entegratöre gönderilen e-Arşiv faturası, printer’dan düz kağıda basılır.
 • Dökümü alınan e-Arşiv faturasıyla birlikte üzerinde ürün detayı ve “İrsaliye Yerine Geçer” ibaresinin bulunduğu bilgi fişi müşteriye teslim edilir.
 • Özel entegratör tarafından mali mühür ile imzalanan e-Arşiv fatura Nebim V3 POS’a gönderilir.
 • Daha sonra merkezde, Nebim V3 POS ile entegre YN ÖKC’lerden alınan bu veriye dayanarak, bankalar ile POS gelirleri mutabakatları hatasız yapılabilir.

Nebim V3 POS’tan Alınan Sipariş veya Ürün Ayırma İşlemlerinde Alınan Avans için YN ÖKC’den Avans Bilgi Fişi Basımı

 • Kasiyer; peşin satış siparişi, ürün ayırma veya taksitli satış siparişi girişi yaparken, ürün okutma, müşteri seçme, fiyatlandırma, kampanya uygulama işlemlerini Nebim V3 POS programını kullanarak gerçekleştirir.
 • İlgili sipariş kaydına istinaden, Nebim V3 POS programında müşteriden herhangi bir ödeme aracıyla (nakit, kredi kartı vs.) ödeme alındığında, sipariş bilgisi Nebim V3 POS’tan YN ÖKC’ye gönderilir.
 • YN ÖKC'den avans bilgi fişi basılır.
 • YN ÖKC bilgi fişi bilgileri Nebim V3 POS'a aktarılır (ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, doküman tarihi, doküman numarası ve ödeme şekli).
 • İlgili sipariş daha sonra faturaya dönüştüğünde, fatura ile ilişkili ödemelerin hangi avans bilgi fişleri ile alındığı bilgisi, YN ÖKC teknik kılavuzlarında belirtildiği şekilde Nebim V3’te saklanır ve düzenlenen faturada yer alır.
 • Daha sonra merkezde, Nebim V3 POS ile entegre YN ÖKC’lerden alınan bu veriye dayanarak, bankalar ile POS gelirleri mutabakatları hatasız yapılabilir.

Nebim V3 POS’tan Taksitli Satışlardan Doğan Taksit Ödemelerinde YN ÖKC’den Cari Hesap Bilgi Fişi Basımı

 • Nebim V3 POS programında YN ÖKC ile bağlantılı olarak, taksitli satış siparişi veya taksitli satış faturası düzenlenir.
 • Taksitli satış siparişi veya taksitli satış faturasına istinaden oluşan taksitler, vade bilgileri ile birlikte Nebim V3’te saklanır.
 • Müşteri daha sonra mağazaya gelip taksit ödemesi yapmak istediğinde, ödeyeceği bedele karşılık gelen taksitler Nebim V3 POS programında kapatılır.
 • Nebim V3’te, YN ÖKC teknik kılavuzlarında belirtildiği şekilde YN ÖKC’ye gönderilmek üzere, ödenen taksitlere istinaden bir cari hesap ekstre numarası oluşturulur.
 • Müşteri bilgileri (müşterinin cari hesap kodu, adı, soyadı, ünvanı, VKN veya TCKN) ve Nebim V3 tarafından oluşturulan cari hesap ekstresinin tarihi ve numarası, Nebim V3 POS programından YN ÖKC’ye gönderilir.
 • YN ÖKC'den cari hesap tahsilatı bilgi fişi basılır.
 • YN ÖKC bilgi fişi bilgileri Nebim V3 POS'a aktarılır (ÖKC seri numarası, ÖKC Z numarası, doküman tarihi, doküman numarası ve ödeme şekli).
 • Daha sonra merkezde, Nebim V3 POS ile entegre YN ÖKC’lerden alınan bu veriye dayanarak, bankalar ile POS gelirleri mutabakatları hatasız yapılabilir.

Nebim V3 POS ile Bağlantılı Çalışan YN ÖKC Modelleri

Nebim; 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtildiği şekilde, satış ve siparişlerinizin YN ÖKC’de mali değeri olan fişe dönüşmesini sağlamak üzere, Nebim V3 POS programını YN ÖKC’ler ile entegre etmiştir.

Nebim V3 POS ile, GMP-3 protokolü kullanılarak, kablo üzerinden bağlantılı olarak çalışabilen YN ÖKC modelleri aşağıdakilerdir:

 • Beko 300TR
 • Hugin FP 300
 • Hugin FT 202
 • Hugin VX 675
 • Ingenico iDE 280
 • Ingenico iWE 280
 • Olivetti Verifone MX 915
 • Profilo Farex FR-8300
 • Profilo S900
 • Profilo VX 680
 • Profilo YK-PS 300